ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 10.10.12 р. N 929 Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від03.09.09 р. N 928 Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27.03.09 р. N 209 Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13.03.02 № 318 Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28.12.01 № 1768 Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27.12.01 р. № 1760 Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26.07.01 № 878 Про затвердження Списку історичних населених місць України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 09.07.2011 № 633/2011 Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 06.04.2011 № 388/2011 Про положення про Міністерство культури України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 10.09.2008 № 815/2008 Про надання Державному історико-археологічному заповіднику «Кам'яна Могила» статусу національного
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 25.02.2008 № 157/2008 Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 21.11.2004 № 451/95 Про Положення про національний заклад (установу) України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 27.02.2001 № 118/2001 Про надання статусу національного Державному історико-культурному заповіднику "Качанівка"
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 23.01.2001 № 35/2001 Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 11.12.2000 № 1328/2000 Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 19.10.2000 № 327/2000-рп Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 21.01.2000 № 20/2000-рп Про проведення захисних заходів щодо збереження культових споруд
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 23.08.1099 № 1062/99 Про День пам'яток історії та культури
Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 15.09.05 № 15 Про схвалення методичних рекомендацій  щодо визначення предмету охорони об'екта культурної спадщини
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ від 05.12.05 N 900 Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 24.05.05 N 329 Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ / МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 30.11.04 N 231/806 Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів
Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 03.06.04 № 11 Про схвалення методичних рекомендацій щодо заповнення облікової картки об'єкта культурної спадщини та паспорту об'єкта культурної спадщини
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 13.05.04 № 295/104 Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 27.01.04 № 30/10 Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам'ятках
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 22.11.02 № 80 Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 14.11.02 № 74 Про Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва,промисловості будівельних матеріалів,архітектури і містобудування
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 22.04.02 № 258 Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 30.01.02 № 20 Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА,АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 18.05.01 № 125 Про скасування наказу від 28.02.2000 № 34 та затвердження форм Реставраційного завдання і Планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ / МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 26.02.01 № 42/94 Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 26.02.01 № 41 Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам'яток
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ від 04.08.06 №636 Про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культиурної спадщини
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГОРОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ від 05.11.07 №69/299 Про затвердження порядку відтворення визначних об`єктів архітектурно-містобудівної спадщини
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ від 20.08.07 №48 Про затвердження форми звітності (адміністративні дані) № 1-ПКС (річна) "Звіт про нерухомі памятки та обєкти культурної спадщини" та Інструкціїї щодо її заповнення
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ №1521 від 14.12.2012 року Про затвердження примірного зразка форми облікової картки об"єкта (елемента) нематеріальної культурної спадщини України та визначення об"єктів нематеріальної культурної спадщини
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ від 11.03.2013  № 158 Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини