- Генеральні плани розвитку (Плани організації території) історико-культурних заповідників

- Історико-архітектурні опорні плани з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів історичних населених міст, занесених до Списку історичних населених місць України

- Межі і режими використання зон охорони пам’яток